LEVERING

Newworld zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij

de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van

diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één

week voor de afgesproken leveringsdatum bericht.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Newworld zich inspannen om

een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor

rekening van Newworld.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij Newworld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Belangrijk - met betrekking tot grotere producten raden wij aan dat er altijd 2 mensen zijn bij het

afleveradres. Als u er voor kiest uw product(en) thuis te laten bezorgen, zal dit tot aan de voordeur

op de begane grond gebeuren. De transporteur brengt uw meubel dus niet naar bv. een

bovenverdieping of kelder.

Wij -of de transporteur indien directe levering af fabriek- nemen contact met u op om een

geschikte leverdag en –tijdstip af te spreken. Het is belangrijk om de goederen te controleren bij

aankomst waar mogelijk. Als u ondertekent dat de goederen geen schade hebben en vindt dan

vervolgens een fout op levering, vallen schades niet langer onder transportschade en of garantie.

Alle door Newworld in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van

Newworld totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Newworld gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.